Info voor aspirantleden

Het Vertalersforum, een hecht vrouwennetwerk met bijna 70 aangeslotenen, is in 1991 opgericht door een groepje vertaalsters uit het Vrouwennetwerk. Wat ooit als regionaal contactpunt voor vertaalsters uit het oosten van het land begon, groeide al snel uit tot een vitale organisatie van professionele tolken en vertalers afkomstig uit alle delen van het land.

Onze stichting wil een forum zijn voor professionele vertalers en/of tolken, voor zowel net afgestudeerden als ervaren mensen. De organisatie rust hierbij volledig op de vrijwillige en enthousiaste inzet van de aangeslotenen.

Bevordering van intercollegiale contacten, uitwisseling van kennis en ervaring tussen professionele vertalers en deskundigheidsbevordering staan bij ons hoog in het vaandel.

Vertaler achter de computerHet Vertalersforum onderscheidt zich van andere organisaties door de actieve bijdrage van de aangesloten vertalers onder het motto: “niet alleen vóór maar vooral ook dóór collega’s”. Dit houdt in dat van de aangeslotenen wordt verwacht dat zij hun kennis en werkervaringen delen met collega’s. Dit gebeurt voornamelijk in de taalgroepen, de pijlers van het forum. Hierin wisselen de leden wetenswaardigheden uit over de taalgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn, worden onder meer terminologievraagstukken onder de loep genomen en activiteiten in het kader van de permanente educatie besproken. Daarnaast worden er regelmatig gastsprekers uitgenodigd die onze beroepsgroep van nuttige informatie kunnen voorzien, zoals bijvoorbeeld over het hanteren van Algemene Voorwaarden, pensioenvoorzieningen, verzekeringen en ICT vraagstukken.

Om het bijzondere karakter te kunnen behouden en de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, hanteert het Vertalersforum een toelatingsbeleid. Toelating is mogelijk als aan één van de volgende twee criteria kan worden voldaan: opleiding (afgerond en relevant) of ervaring (relevant en aantoonbaar).

Bijeenkomsten vinden op de derde dinsdag van de oneven maanden plaats in Hotel Haarhuis te Arnhem, met uitzondering van de maand juli.

In het Huishoudelijk Reglement en de Statuten van de Stichting Vertalersforum vindt u meer informatie, deze worden u op verzoek toegestuurd